seaman
seaman - all about work at sea

dotpay
geotrust

Dział pokładowy

Dział pokładowy

 

 

Pilot


Pilot jest marynarzem przeprowadzającym statki poprzez niebezpieczne lub zatłoczone wody, takie jak porty i ujścia rzek. Jednak pilot jest tylko doradcą, a kapitan w dalszym ciągu pozostaje, w aspekcie prawnym, odpowiedzialny za statek..

 

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

 

 


 

Master


Kapitan sprawuje kierownictwo statku i wykonuje inne funkcje określone przepisami. Wszystkie osoby znajdujące się na statku obowiązane są podporządkować się zarządzeniom kapitana wydanym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na statku.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

 

 

 


 

Chief Officer


Chief Officer (C/O) lub Chief Mate, nazywany też First Mate'm lub First Officer'em (wyjątek stanowią statki pasażerskie, które często mają Chief Officera i First Mate'a). Licencjonowany senior oficer, należący do menagementu. Odpowiedzialny za cały dział pokładowy na statku. Uczestniczy w wachtach morskich, a także zajmuje się załadunkiem i konserwacją statku. Przełożony załogi pokładowej.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

 

 


 

2nd Officer


Second Mate lub Second Officer (2/O) jest dyplomowanym członkiem wachty nawigacyjnej na statku, Drugi oficer jest trzecim w hierarchii oficerem na mostku i oficerem trzymającym wachtę. Przydzielona funkcja to oficer nawigacyjny. Inne obowiązki uzależnione od decyzji kapitana lub armatora - najczęściej jest to funkcja oficera medycznego i osoby odpowiedzialnej za prawidłowe działanie pirotechniki (rakiet sygnałowych, wyrzutni rakiet, wyrzutni rzutek, pław świetlno-dymnych). Na tankowcach, drugi oficer, asystuje chiefowi przy operacjach czyszczenia tanków, co jest związane z obsługą wielu urządzeń i szczegółowym planowaniem.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

 

 


 

3rd Officer


Third Mate lub Third Officer (3/O) jest dyplomowanym członkiem wachty nawigacyjnej na statku, Trzeci oficer jest czwartym w hierarchii oficerem na mostku i oficerem trzymającym wachtę. Przydzielona funkcja to oficer nawigacyjny. Inne obowiązki uzależnione od decyzji kapitana lub armatora - najczęściej jest to funkcja oficera odpowiedzialnego za komunikację - GMDSS oraz jako Safety Oficer odpowiedzialny za sprzęt przeciw pożarowy, sprzęt ratunkowy i ratowniczy.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

 

 


 

Carpenter


Cieśla okrętowy (często Carpenter) jest członkiem załogi należącej do działu pokładowego.Marynarz wyspecjalizowany w okrętownictwie i technikach napraw statków, oraz ciesielstwie wyspecjalizowanym do potrzeb żeglugi.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

 

 

 


 

Bosun


Bosman (często Bosun lub Bos'un, Botswain) jest członkiem załogi należącej do działu pokładowego. W marynarce wojennej jest to stanowisko podoficerskie. W marynarce handlowej jest to osoba nadzorująca pracę marynarzy lub czasami pełniąca fukcję mlodszego oficera.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

 

 

 


 

Able Bodied Seaman


Able Bodied Seaman (często A/B lub Starszy Marynarz) jest członkiem załogi należącej do działu pokładowego.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

 

 

 


 

Ordinary Seaman


Ordinary Seaman (często O/S lub Marynarz) jest członkiem załogi należącej do działu pokładowego.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

 

 

 


 

Deck Cadet


Deck Kadet - kadet pokładowy. Czlonek załogi pokładowej, który ukonczył odpowiednią szkołę lub kurs kwalifikujący go po odbyciu praktyki do objęcia stanowiska oficera wachtowego. Zazwyczaj odbywa na pokładzie statku praktykę pzrygotowującą go do przyszłej funkcji. Często jest tez wykorzystywany do drobnych prac pokładowych.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

 

 

 


 

REKLAMY GOOGLE
Regulamin  | Polityka prywatności  | Pliki cookies  | Płatności  | Reklamy  | Kontakt
strony internetowe łódź