seaman
seaman - all about work at sea

dotpay
geotrust

Badania lekarskie

Badania lekarskie

 

Certyfikat medyczny

 

Ponieważ na statkach handlowych obowiązują te same wymogi bezpieczeństwa, zasady wydawania świadectw zdrowia dla marynarzy są takie same na całym świecie. Certyfikat musi być wydany przez lekarza zatwierdzonego przez Urząd Morski w kraju w którym dany lekarz praktykuje. Dla przykładu: w Wielkiej Brytanii będzie to MCa a w Stanach Zjednoczonych USCG.

 

Zasady przeprowadzania badań można znaleźć w "Seafarer Medical Examination System" [MSN 1765 (M)]. W Wielkiej Brytanii marynarze nazywają ten certyfikat "ENG1", ponieważ taka jest nazwa oficjalnego formularza na podstawie którego wydaje się certyfikat.

 

Dokument "Medical Examination" zawiera listę krajów, których certyfikaty są akceptowane przez MCA.

 

Badania medyczne oraz potwierdzające je świadectwo zdrowia są obowiązkowe dla wszystkich zatrudnionych na statkach morskich. Goście, pracownicy tymczasowi (np: ekipa serwisowa), osoby dające jednorazowe występy (na statkach pasażerskich) itp. nie podlegają temu obowiązkowi gdyż nie spełniają żadnej istotnej roli przy obsłudze statku.  Żadna z tych osób nie występuje także na "liście alarmowej" oraz nie bierze czynnego udziału w alarmach, ewentualnie jako obserwatorzy. Osoby szkolone oraz wolontariusze, znajdujący się na statkach treningowych, które nie pełnią żadnej kluczowej roli w sprawach bezpieczeństwa nie muszą przechodzić badań medycznych.

 

Standardowe badania składają się z :

  • badania krwi i moczu
  • prześwietlenia płuc
  • ogólnych badań lekarskich

Dodatkowo mogą być przeprowadzane badania stanu uzębienia czy inne badania wynikające ze stanu zdrowia pacjenta (test wysiłkowy dla osób mających problemy z układem krążenia).

 

Świadectwo zdrowia wydawane jest na specjalnym formularzu wydanym przez kraj bandery.

 

Najczęstszą przyczyną problemów z przejściem badań lekarskich jest test na rozróżnianie kolorów - daltonizm.

 

Test na daltonizm

 

Test ten przeprowadzany jest na marynarzach z ważnych przyczyn. Ma na celu ustalenie stopnia upośledzenia w rozróżnianiu kolorów, szczególnie ważne jest to w dziale pokładowym. Statki palą światła burtowe, czerwone na lewej burcie i zielone na prawej. W nocy nawigator na podstawie ustawień tych świateł jest w stanie ustalić w jakim kierunku porusza się obserwowany statek.

 

W dziale maszynowym rozróżnianie kolorów jest także bardzo ważne, ponieważ do oznaczania zaworów i systemów rurociągów stosuje się specjalny "kod kolorów". Np: czerwony dla linii przeciw pożarowej a niebieski dla wody słodkiej.

 

Elektrycy powinni rozpoznawać kolory gdyż ten sam system kodowania kolorów stosowany jest do oznaczania kabli.

 

Dział hotelowy nie pełni żadnej ważnej roli w zakresie nawigacji czy zabezpieczenia statku, więc nie jest tam wymagane przejście tego testu.

 

For the catering department, it doesn't matter at all, it's not a navigational hazard or any either.

 

Istnieje wiele testów sprawdzających rozpoznawanie kolorów ecz najpopularniejszym jest test zwany "testem Ishihara". 

 

Zaleca się aby zrobić ten test przed rozpoczęciem jakichkolwiek szkoleń. Można w ten sposób, w razie niepowodzenia na teście,  oszczędzić niepotrzebnie stracone pieniądze i czas.

 

Badania narkotykowo-alkoholowe


Ze względu na bezpieczeństwo statku i załogi bardzo ważne jest aby osoby wykonujące przydzielone funkcje wykonywały je odpowiedzialnie i prawidłowo. W związku z tym armatorzy coraz częsciej decydują się na wprowadzenie polityki antyalkoholowej na statkach. Wiąże się to z całkowitym zakazem spożywania i wnoszenia alkoholu na burtę. Tak samo dotyczy to narkotyków.

 

Aby mieć kontrolę nad tym co pracownik robi w czasie spędzonym poza statkiem ( w czasie urlopu lub w czasie pobytu w porcie) większość kompanii decyduje się na okresowe testy alkoholowo-narkotykowe.

 

Testy przeprowadza się przed rozpoczęciem kontraktu lub/oraz wyrywkowo w czasie pobytu statku w porcie. Test wykonuje się na podstawie analizy składu moczu i jest prosty i bezbolesny. Test wykaże nadużycie alkoholu w dniach poprzedzających test a także alkoholizm pracownika. Wykaże także spożywanie narkotyków przez pracownika, nawet jeżeli narkotyki brane były 3 miesiące przed testem.

 

Dodatni wynik na tym teście skutkuje natychmiastowym rowiązaniem umowy o prace i repatryjacją.

 

REKLAMY GOOGLE
Regulamin  | Polityka prywatności  | Pliki cookies  | Płatności  | Reklamy  | Kontakt
strony internetowe łódź