seaman
seaman - all about work at sea

dotpay
geotrust

Szkolnictwo i kursy

Szkolnictwo i kursy

 

Morski System Edukacyjny

 

Aby rozpocząć jakąkolwiek pracę na statku trzeba zdobyć cztery podstawowe kursy wymagane przez Konwencję STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), a więc:

 

  •  Bezpieczeństwo osobiste i odpowiedzialność społeczna,
  •  Indywidualne techniki ratunkowe - ITR,
  •  Ochrona przeciwpożarowa stopnia podstawowego,
  •  Przeszkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.Dodatkowo może być wymagane kilka innych kursów związanych z charakterem statku na który chcemy się dostać. Może to być np: kurs Przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu gazów skropl. - st. podst.  w wypadku jeżeli naszym celem jest statek do przewozu gazu skroplonego.Z takim kompletem certyfikatów możemy zdecydować, który dział na statku nas najbardziej interesuje. Dział pokładowy, mechaniczny czy hotelowy.
Aby rozpocząć pracę w którymś z tych działów trzeba niekiedy zdobyć również odpowiednie kwalifikacje, odpowiednie dla danego działu.Warunki jakie należy spełnić, aby pracować na statkach morskich reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w Sprawie Wyszkolenia i Kwalifikacji Zawodowych Marynarzy. Znajdziemy tam również informacje dotyczące podniesienia swoich kwalifikacji, czyli warunki jakie trzeba spełnić aby rozwijać swoją karierę.

 

Warunki jakie trzeba spełnić, aby pracować na danym stanowisku znajdują się w zakładce STANOWISKA.

 

W wypadku oficerów kwalifikacje takie można zdobyć na dwa sposoby: kończąc jedną z Akademii Morskich lub drogą kursów w ośrodkach szkoleniowych znajdujących się w Akademiach.Trzeba też wiedzieć, że ukończenie szkoły lub kursu nie daje nam od razu uprawnień do prowadzenia statku czy też pracy jako mechanik wachtowy.

 

Obowiązkowe jest wypływanie na stanowisku szeregowego załoganta (motorzysta, marynarz, st. marynarz, kadet pokładowy, kadet maszynowy) czasu ustalonego przez Urząd Morski - obecnie wymagane jest 12 miesięcy - jest to okres w którym załogant zdobywa wiedzę praktyczną z określonego działu.

 

W wypadku załogi szeregowej oprócz w/w kursów podstawowych nie ma dalszych wymagań co do certyfikatów. Dla reszty załogi szeregowej potrzebna jest jedynie książeczka żeglarska i świadectwo zdrowia. Wyjątkiem jest praca na statkach specjalistycznych, gdzie armatorzy mogą wymagać dodatkowych kursów.

REKLAMY GOOGLE
Regulamin  | Polityka prywatności  | Pliki cookies  | Płatności  | Reklamy  | Kontakt
strony internetowe łódź