seaman

dotpay
geotrust

S

S
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | V | X | Y | Z |

SADCC South African cooperation forum - Południowo Afrykańskie forum współpracy.
SAFTA South American Free Trade Association
SAR Search and Rescue - tł. Poszukiwanie i Ratownictwo. Termin określający akcję ratunkową prowadzoną przez statki i służby ratownicze.
SBT Segregated Ballast Tanks - Oddzielne zbiorniki balastowe - zbiorniki wykorzystywane wyłącznie do przewożenia wody balastowej.
SBL Seabed Logging Vessel - Statek badawczy wykorzystujący fale elektromagnetyczne do lokalizacji złóż węglowodorów.
SDPO Senior Dynamic Positioning Officer - Starszy operator systemu dynamicznego pozycjonowania statku.
SDR Special drawing rights
SEATO South-East Asian Treaty Organization - Organizacja Obronna.
Seismic ship

Statek robiący mapy gelogicznych struktur dna morskiego za pomocą specjalnych działek transmitujących fale dźwiękowe na dno morza. Echo wystrzału jest przechwytywane przez urządzenia nasłuchowe - hydrofony, holowane za statkiem. Statek sejsmiczny dostarcza danych, na podstawie których ustala się, czy i kiedy wiercenie powinno być rozpoczęte.

Semisubmersible

Ruchoma instalacja składająca się z pokładu na szczudłach, przymocowanych do dwóch lub więcej pontonów. Podczas pracy, pontony są napełniane wodą i zanurzają się pod powierzchnię wody. Instalacja jest zwykle utrzymywana na pozycji przez kilka kotwic, ale może być również wyposażona w sprzęt dynamicznego pozycjonowania (DPE). Zwykle wyposażone we własne środki napędowe (maks. głębokość 600 - 800 metrów).

SFT Statens Forurensningstilsyn - Norwegian Pollution Authority. Norweski urząd do spraw zanieczyszczeń.
Shelterdeck

Pokład powyżej pokładu głównego statku, wliczony w tonażu brutto. Początkowo była to lekka struktura chroniąca ładunek znajdujący się na głównym pokładzie, przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Zamknięty "shelterdeck" jest skonstruowany tak, aby umożliwić dostęp poprzez włazy do "tweendecku", przy ładunku ułożonego w jednym lub dwóch poziomach.

Shipbroker

Osoba, która - w imieniu armatora / sprzedającego - negocjuje kontrakt na transport ładunku w ustalonej cenie. Shipbrokersi są biorą również udział w negocjacjach związanych z  zakupem i sprzedażą statków, zarówno używanych jak i nowobudowanych.

Short Sea Shipping Międzynarodowy handel na krótkich dystansach. Powszechnie stosowane w handlu między krajami w Unii Europejskiej.
Shuttle tanker Buoy-loader - zobacz Oil tanker.
SIGGTO Society of International Gas Tankers and Terminal Operators - Międzynarodowe Stowarzyszenie operatorów gazowców i terminali przeładunkowych.
SIØS Senter for Internasjonal Økonomi og Skipsfart ved Norges Handelshoyskole i Bergen - Norweskie centrum ekonomii morskiej (Bergen).
SIRE Ship Inspection Report Programme - Specjalny program standaryzujący inspekcje statków. Inspektor przeprowadza inspekcję według sporządzonego formularza z pytaniami.
SIU Seafarers' International Union (USA) - Międzynarodowy Związek Marynarzy.
Slop chest Po polsku "Bund". Produkty w sklepie statkowym prowadzonym przez Ochmistrza lub stewarda, sprzedawane do użytku prywatnego lub konsumpcji przez załogę.
SOLAS Convention on Safety of Life at Sea (IMO, London)
Spotrate Stawka za jeden rejs obliczana na podstawie sytuacji na rynku w danym dniu.
SRF Sveriges Redareforening, Gothenburg - Stowarzyszenie Szwedzkich Armatorów.
Stand-by Vessel

Statek na stałe stacjonujący w pobliżu instalacji wiertniczej. Jego zadaniem jest ewakuacja załogi platformy, w sytuacjach awaryjnych. Również pilnuje aby inne statki nie zbliżały się do platformy.

STCW International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping (IMO, London)
Stevedore Osoba w porcie, obsługująca załadunek / rozładunek. Termin używany także do okreslenia przedsiębiorstw dostarczających takie usługi.
STUFT Ships Taken Up From Trade - tł. statek zabrany z przewozów. Statek handlowy wyczarterowany na rzecz wojska.
Submersible

Ruchome urządzenie zbudowane do przeprowadzania operacji wiercenia na płytkich wodach, gdzie jest opuszczane, dopóki nie spocznie na dnie morza (do głębokości 30 - 40 metrów).

Subsidiarity principle Zasady panujące w UE mówiące o tym, że decyzje powinny być podejmowane na możliwie najniższym poziomie, np. że w każdym przypadku powinny być podejmowane na szczeblu krajowym.
Suezmax Największy statek, który może przejść w pełni załadowny, przez Kanał Suezki (120,000 -165,000 dwt.).
SUNAMAM Brazylijska organizacja wysyłkowa reprezentująca władze..
Supercargo

Osoba zatrudniona przez armatora lub towarzystwo żeglugowe / czarterującego statek lub nadawce towarów do nadzoru nad ładunkiem i operacjami przeładunkowymi. Czasami nazywany Superintendentem. Supercargo był poprzednio wpisany jako członek załogi; teraz najczęściej stacjonuje w portach.

Supply ship

Statek przewożący wyposażenie i zaopatrzenie na platformy wiertnicze oraz instalacje w trakcie budowy lub w fazie produkcji. Często nazywany Straight Supplyy Platform Supply Vessel(PSV).

SUR Seafarers' Union of Russia, Moskwa - Rosyjski Związek Zawodowy.
SWATH Small Waterplane Area Twin Hull - tł. strefa małej wodnicy w podwójnym kadłubie - szybka i ekonomiczna budowa kadłuba, stosowana głównie w konstrukcjach szybkich promów. 

 

REKLAMY GOOGLE
Regulamin  | Polityka prywatności  | Pliki cookies  | Płatności  | Reklamy  | Kontakt
strony internetowe łódź