seaman

dotpay
geotrust

N

N
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | V | X | Y | Z |

N/B
New Building - nowo wybudowany, np: statek.
NAABSA

 Not Always Afloat But Safe Aground - tł. "Nie zawsze pływający ale bezpieczny na mieliźnie" - większość armatorów zgadza się, aby ich statki (zwłaszcza statki dalekomorskie) wchodziły tylko do portów, w których znajduje się wystarczająca ilość wody urzymująca go zawsze na powierzchni, tak aby uniknąć ryzyka uszkodzenia kadłuba. Jednak istnieją obszary i porty, gdzie głębokość wody jest ograniczona, ale dno stanowi miękkie błoto. Wówczas statek, bezpiecznie spoczywa na dnie przy niskich stanach wody - np.: River Plate. W takim przypadku, armatorzy mogą się zgodzić na zastosowanie NAABSA.

NAFTA North-American Free Trade Agreement - Północno-amerykańska umowa o wolnym handlu
NARCO National Response Corporation (OSRO)
NASCO Norwegian Asian Seafarers' Conference
NATO North-Atlantic Treaty Organization - Zachodni sojusz obronny.
NAVSAC Navigation Safety Advisory Council - Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa Żeglugi
NCB National Cargo Bureau - Krajowe Biuro ds. Ładunków
NCP National Oil and Hazardous Substances Pollution Contingency Plan (U.S.) - Narodowy Plan na wypadek nieprzewidzianych zanieczyszczeń ropą naftową i substancjami niebezpiecznymi.
NDFCAPMQS No Deadfreight For Charterer's Account Provided Minimum Quantity Supplied. - Umowa dotycząca nieobciążania Czarterującego opłatami za niewykorzystaną przestrzeń ładunkową.
Neap Tides

Pływ Kwadraturowy - Przeciwieństwo Spring Tides (pływu syzygijnego). Pływ ten występuje, gdy skok pływu jest na najniższy - innymi słowy, w okresach stosunkowo niskich wysokich pływów, i stosunkowo wysokich niskich pływów morza. Statek, który nie może wejśc do portu lub z niego wyjść z pełnym ładunkiem oraz gdy został uwięziony przy nabrzeżu przez ten pływ nazywany jest często "neaped".

NEOBIG Not East Of But Including Greece - zapis w umowie czarterowej, że statek nie będzie pływał dalej na wschód niż do Grecji.
NET CAP Net Capacity - Pojemność netto.
NET OBQ OBQ - On Board Quantity Netto - pozostałość ładunku na statku, pomniejszona o wszelkie osady, wodę znajdujące się w zbiornikach, linii ładunkowej.
Net Tonnage NT Pojemność netto  - otrzymuje się przez odjęcie od pojemności brutto pojemności pomieszczeń służących do eksploatacji statku, czyli pomieszczeń załogi (socjalnych, mieszkalnych), maszynowni, magazynów żywnościowych, zbiorników paliwa itp. Generalnie pojemnością netto jest pojemność jednostki pływającej przeznaczona do przewozu ładunku i pasażerów.
NETAC The National Environmental Technology Applications Center (Pittsburgh, PA)
Nett Terms Przeciwieństwo warunków brutto (Gross Terms). Odpowiedzialność i koszt przeładunku na rachunek sprzedającego lub czarterującego ładunek.
NEWCI Not East of West Coast of Italy - zapis w umowie czarterowej, że statek nie będzie pływał dalej na wschód niż do Włoch.
NFD Norwegian Friendship Development - Norweskie biuro rekrutacyjne w Manilii na Filipinach.
NH North of (Cape) Hatteras - Na północ od Przylądka Hatteras.
NIDDESC Navy/Industry Digital Data Exchange Standards Committee - Komitet ds. standaryzacji wymiany danych cyfrowych.
NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health - Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
NIS Norsk Internasjonalt Skipsregister (Bergen) - Norweski Międzynarodowy Rejestr Statków.
NIST National Institute of Standards & Technology - Narodowy Instytut Standardów i Technologii.
NK / NKK Nippon Kaiji Kyokai - Japońskie Towarzystwo Klasyfikacyjne.
NMB Norsk Maritimt Befalskartell - (zobacz FENSO)
NMU National Maritime Union (USA)
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration - (Amerykańska agencja współpracująca z National Weather Service)
NOE Not Otherwise Enumerated - tł. W przeciwnym razie nie wymienione
NOKUS

(NOrsk-Kontrollert Utenlandsk Selska)     Norwegian participants in such companies are taxed in Norway for their share of profits (§7 in Norwegian Tax Law).

Spółka z siedzibą w kraju, gdzie podatki firmy są niższe o jedną trzecią niż podatek  norweski od osób prawnych, a norweski inwestor posiada całość lub kontroluje minimum 50 procent akcji. Norweski podatnik płaci wówczas podatek od swojego udziału w zyskach (Â § 7 ustawy o podatku w Norwegii).

NOLA New Orleans, Louisiana - potoczna nazwa na Nowy Orlean w stanie Luizjana.
NOP

Notice Of Protest - pismo sporządzone przez każdego uczestnika powołujące się na wszelkie warunki zaistniałe w konkretnej sytuacji. Stanowi pisemne oświadczenie, że konkretne działanie zostało podjęte w momencie wystąpienia zdarzenia. Na przykład oświadczenie złożone przez Kapitana przed notariuszem lub urzędnikiem państwowym, gdy pogoda była zła lub Kapitan obawia się, że doszło do uszkodzenia statku lub ładunku, lub zaistniały okoliczności przekroczenia lub naruszenia gwarancji publicznych lub konsularnych którejś ze stron czarteru. Kopie są często wymagane przez ubezpieczycieli w przypadku roszczenia.

NOPEF Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund, Stavanger - (Norwegian trade union for oil industry workers) Norweski związek zawodowy pracowników przemysłu naftowego.
NOR Skipsregisteret, Bergen. Often termed Norsk Ordin'rt Register - Norweski Rejest Statków.
NOR Notice Of Readiness - powiadomienie przez kapitana terminalu / czarterującego, że statek jest gotowy pod każdym względem do operacji załadunkowej/wyładunkowej.
NORDKOMPASS Nordisk Komité for Passasjerskip -  Nordyckie forum dla pasażerskich i towarowych przedsiębiorstw żeglugowych oraz stowarzyszeń armatorów.
NOS Not Otherwise Specified - tł. niewymienione w...
NOV Net Observed Volume - Całkowita objętość wszystkich oaliw ropopochodnych, z wyjątkiem S & W,  w obserwowanej temperaturze i ciśnieniu.
NPA National Petroleum Association
NPDES National Pollutant Discharge Elimination System (U.S.)
NPFC National Pollution Funds Center
NPRA National Petroleum Refiners' Association
NPRM Notice of Proposed Rulemaking (U.S.)
NR Norges Rederiforbund (Oslo) - Norwegian Shipowners' Association (NSA) Norweskie Towarzystwo Armatorów.
NRC National Response Center (USCG)
NRDA National Resource Damage Assessment (zwany także: NERDA)
NRDAM/GLE Natural Resource Damage Assessment Model for Great Lakes Environments
NRDC Natural Resources Defense Council
NRDC The National Resources Defense Council (U.S.)
NRT National Response Team (U.S.) ; Net Registered or Register Tonnage
NS Norsk Styrmandsforening - byłe Norweskie stowarzyszenie oficerów.
NSA Zobacz NR
NSF Norsk Sjomannsforbund - Norweskie związki zawodowe marynarzy, (także Norsk Skibsforerforbund - Norweskie Stowarzyszenie Kapitanów)
NSF National Strike Force (U.S.)
NSFCC National Strike Force Coordination Center (U.S.)
NSOAF North Sea Offshore Authority Forum.
NSRP National Shipbuilding Research Program
NSU National Seafarers' Union (Sri Lanka)
NSV

Net Standard Volume - Całkowita objętość wszystkich płynów ropopochodnych, z wyjątkiem S&W i wolnej wody, skorygowana o współczynnik korygujący temperaturę (CT1) w odniesieniu do obserwowanej temperatury i ciężaru API, gęstości względnej i gęstości do poziomu temperatury, takich jak 60°F lub 15ºC, a także poprawione przez zastosowanie współczynnika korekcji ciśnienia (CP1) i współczynnika metrycznego.

NT Net Tonnage - wydajność objętościowa ładunku statku w przeliczeniu na podstawie 100 stóp sześciennych na tonę. Na statkach pasażerskich to również miejsce używane przez pasażerów.
NTC Norwegian Training Center (Manila) - Norweskie Centrum Treningowe w Manilii.
NTIS National Technical Information Service (U.S.)
NTSB National Transportation Safety Board
NUMAST Brytyjskie związki zawodowe dla oficerów i załogi szeregowej.
NUS National Union of Seamen - Związki zawodowe marynarzy brytyjskich.
NUSI National Union of Seamen of India
NVIC Navigation and Vessel Inspection Circular
NVOC 
Non Vessel Owning Company - Termin określający firmę żeglugową nie posiadającą własnej floty, wypozyczającą statki od innych armatorów.
NVOCC Non Vessel Owning Common Carrier - jak wyżej. Termin ten używany jest w Stanach Zjednoczonych.
NWS National Weather Center - Narodowe Centrum Pogodowe.
NYNNGWB New York Not North of George Washington Bridge - most w Nowym Jorku
NYPE C/P New York Produce Exchange Time Charter Party Form

 

REKLAMY GOOGLE
Regulamin  | Polityka prywatności  | Pliki cookies  | Płatności  | Reklamy  | Kontakt
strony internetowe łódź