seaman

dotpay
geotrust

M

M
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | V | X | Y | Z |

M
Meter or Measure - tł. Metr lub Pomiar.
M/T (MT) Motor Tanker - oznaczenie, zbiornkowiec z napędem mechanicznym.
M/V (MV) Motor Vessel - oznaczenie, statek z napędem mechanicznym.
Management Company Firmy (często zastępująca armatora) odpowiedzialne za eksploatację i zarządzanie załogą statku, czyli obsada załogi, operacji technicznych i konserwacji.
Manifest

Lista wszystkich ładunków na pokładzie (Cargo Manifest). Termin używany również w stosunku do listy pasażerów na statkach wycieczkowych, promów pasażerskich itp.

MARAD Maritime Administration (USA) - organ podległy departamentowi handlu USA. Do spraw dotacji itp. dla amerykańskich stoczni i armatorów.
Marine Riser

Obudowa o dużej średnicy , składająca się z wielu połączonych ze sobą odcinków rur, zwykle z pływającymi elementami zamontowanymi na zewnątrz. Zainstalowana pomiędzy Marine BOP i urządzeniem wiertniczym.

MARINTEK Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt A/S (Trondheim) - Norweski Instytut Badań Morskich.
Maritime inquiry

Dochodzenie prowadzone przez władze morskie i prawne w następstwie wypadku lub sytuacji zagrożenia wypadkiem. Zadaniem przesłuchań świadków zdarzenia jest odkrycie przyczyny wypadku lub zdarzenia losowego. Dochodzenie jest przede wszystkim prowadzone pomiędzy członkami załogi, ale może również dotyczyć osób postronnych, które mogą rzucić światło na wydarzenia.

Dochodzenie służy trzem celom, zgodnie z norweskim prawem morskim:

-Umożliwia władzom morskim rozważyć zmianę lub ulepszenie istniejących zasad i przepisów w celu zapobieżenia podobnym wypadkom.

-Określa, czy ktoś powinien być ścigany za przestępstwa zaniedbania lub naruszenia zasad.

-Odkrywanie zobowiązań w związku z roszczeniami ubezpieczeniowymi.

MARPOL The International Convention for Prevention of Pollution from Ships (London) - 1973 Międzynarodowa konwencja zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska przez statki (Zmodyfikowana przez protokół z 1978)
MAX Maximum
MB Molded Breath - szerokość kadłuba w najszerszym miejscu, mierzona między zewnętrznymi powierzchniami wręgów.
MBT Motor Blocks Turning
MCT Marine Custody Transfer
MCTM Marine Custody Transfer Measurement - the measurement activity involving a marine custody transfer (MCT)
MD

Mean Draft - średnie zanurzenie wynikające z pomiarów na dziobie i rufie;

Molded Depth - głębokość mierzona od górnej krawędzi stępki lub dolnej części wręgu znajdującego się w linii środkowej do górnej części górnej belki pokładu.

MDO Marine Diesel Oil - Paliwo statkowe, tzw. lekkie
MED Mediterranean Sea - Morze Śródziemne
MEIF Mandatory Excess Insurance Facility - Norwegian-Swedish-Greek proposal to solve the COFR-question.
MEP Marine Environmental Protection (U.S.)
MEPC Maritime Environment Protection Committee (IMO, London)
Merger Połączenie dwóch lub więcej kompanii (posiadających statki).
MERCOSUR Regionalna polityczna organizacja towarowa składająca się z Brazylii, Argentyny, Paragwaju i Urugwaju.
MERPAC Merchant Marine Personnel Advisory Committee -  Komitet Doradczy ds. Kadr Marynarki Handlowej
MF Meter Factor
MFO Marine Fuel Oil - Rodzaj paliwa statkowego, tzw. ciężkie.
MHWN Mean High Water Neaps
MHWS Mean High Water Springs
MIN Minimum, skrót.
MIN/MAX Minimum/Maximum - refers to fixed cargo size - e.g.: "10,000 tonnes min./max.".
MIO Marine Inspections Office
MITS Maritim information technology.
MMC Merchant Mariner Credentials
MMPD Maximum Most Probable Discharge (U.S., odnosi się do zanieczyszczenia olejami)
MMS Minerals Management Service (U.S.)
MODU Mobile Offshore Drilling Unit - Ruchoma platforma wiertnicza
MOL More Or Less - odnosi się do opcji wielkości ładunku  - używa się określenia: "10.000 ton, 5 procent więcej lub mniej" - jest to opcja, której wybranie określa ostateczną ilość ładunku
MOLCHOP More Or Less Charterer's Option - patrz wyżej, opcja czarterującego.
MOLCO More Or Less Charterer's Option - patrz wyżej.
MOLOO

More or less owner's option - patrz wyżej, opcja armatora.

Monkey Board  Platforma na wieży wiertniczej, z której Derrick Man operuje wiertłem głównym.
Monopod Rodzaj platformy, która piera się na jednej "nodze" wbitej w dno.
Motion Compensator Wyrównuje różnice poziomu podczas wiercenia z pływających platform i dźwigów.
MOU Memorandum Of Understanding
Mousehole Otwór w platformie gdzie następna sekcja wiertła oczekuje na przyłączenie do wiertła głównego.
MPA Marine Preservation Association (wspiera MSRC)
MPMS Manual of Petroleum Measurement Standards (API)
MPSV Multipurpose Service Vessel
MR 
Mates Receipt - Kwit sternika - jest to pokwitowanie dla załadowcy przyjęcia towaru na statek, sygnowane przez pierwszego oficera. W oparciu o kwit sternika wystawiany jest konosament.
MRR Maritime Regulatory Reform
MS Motor Ship - stare, rzadko używane określenie na statek o napędzie mechanicznym. 
MSC Maritime Safety Committee (IMO, London)
MSDS Material Safety Data Sheet - Charakterystyka materiałowa towaru lub ładunku
MSIS Marine Safety Information System - Morski system informacji o bezpieczeństwie
MSO Marine Safety Office (USCG)
MSRC Marine Spill Response Corp., The. (OSRO)
MT (M/T) Metric Tonne - tona metryczna, jednostka metryczna odpowiadająca 2.204 funtom lub 1000 kg, co odpowiada 0,9842 długiej tony (long tonne).
MTC Maritime Transport Committee (OECD)
Mud Line Dno morskie na pograniczu wody i osadów stałych.
Mud Pit Zbiornik zawierający błoto pochodzące z odwiertu.
Mud Weight Masa błota otrzymanego w wyniku wiercenia wyrażona w funtach na galon. Lekkie błoto: 8 funtów / GLN, ciężkie błoto: 14 funtów / GLN.
MUI Maritime Union of Indian Officers- Związek zawodowy oficerów Indyjskich.
Multipurpose ship Statek towarowy -drobnicowiec, który może również przewozić kontenery.

 

REKLAMY GOOGLE
Regulamin  | Polityka prywatności  | Pliki cookies  | Płatności  | Reklamy  | Kontakt
strony internetowe łódź