seaman

dotpay
geotrust

I

I
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | V | X | Y | Z |

IACS
International Association of Classification Societies - Międzynarodowe Stowarzyszenie Towarzystw Klasyfikacyjnych
IADC International Association of Drilling Contractors (Houston/Amsterdam) - Międzynarodowe Stowarzyszenie Wykonawców Odwiertów (Houston / Amsterdam)
IAPH International Association of Ports and Harbours - Międzynarodowe Stowarzyszenie Portów i Przystani.
IBIA International Bunker Industry Association (Kingston on Thames) - Międzynarodowe Stowarzyszenie Branży Paliwowej (Kingston nad Tamizą).
IBRD International Bank for Reconstruction and Development (Washington) - the World Bank - Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Washington) - Bank Światowy.
ICC  
International Chamber of Commerce - Międzynarodowa Izba Handlowa.
ICFTU International Confederation of Free Trade Unions - Międzynarodowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych
ICHCA International Cargo Handling Co-ordination Association (London) - Międzynarodowe Stowarzyszenie Branży Przeładunkowej (Londyn)
ICOTAS International Committee on the Organization of Traffic at Sea (London) - Międzynarodowa komisja w sprawie organizacji ruchu na morzu (Londyn)
ICPL International Committee on Passenger Lines (for the CENSA-countries) - Międzynarodowy Komitet Linii Pasażerskich (dla krajów CENSA).
ICS International Chamber of Shipping (London) - Międzynarodowa Izba Transportu Morskiego (Londyn).
IFC 
International Finance Corporation - Międzynarodowa Korporacja Finansowa.
IFSMA International Federation of ShipMasters Association (London) - Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Kapitanów (Londyn).
ILA International Law Association - Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego.
ILO UN's International Labour Organization (Geneva) - ONZowska Międzynarodowa Organizacja Pracy (Genewa).
IMB International Maritime Bureau - Biuro ustanowione przez ICC w celu zwalczania oszustw w sektorze transportu morskiego.
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code - przepisy etykietowania towarów niebezpiecznych, przewożonych drogą morską.
IMEC International Maritime Employers' Committee - Międzynarodowa Komisja Pracodawców Morskich.
IMIF 
International Maritime Industry Forum - forum dla banków i stoczni w celu rozwiązywania problemów związanych z nadwyżką tonażu tankowców.
IMO International Maritime Organization (London) - ONZowski Urząd Morski.
IMPA International Pilots' Association - Międzynarodowe Stowarzyszenie Pilotów.
IMU International Maritime Union (Związek marynarzy Ameryki Łacińskiej afiliowanych w USA).
Injection Well

Wywiercony otwór do wstrzykiwania wody lub gazu do zbiornika odwiertu w celu utrzymania ciśnienia. Także nazywany "Service".

INMARSAT International Maritime Satellite Organization (London) - Międzynarodowa Organizacja Morskiej Łączności Satelitarnej (Londyn).
Inside Preventer Głowica przeciwerupcyjna instalowana wewnątrz przewodu wiertniczego.
INSROP

International Northern Sea Route Programme (Międzynarodowy Program Trasy Morza Północnego)-  - wszechstronny, opracowywany w wielu krajach, interdyscyplinarny pięcioletni program badań potwierdzających możliwości żeglugi poprzez Przejście Północno-Wschodnie.

Instrument Pig An apparatus with various measuring instruments placed inside the pipeline. Transported along with the oilflow.Aparat pomiarowy umieszcony wewnątrz rurociągu. Słuzy do testowania  z różnych przyrządów pomiarowych umieszczone wewnątrz rurociągu. Transportowane wraz z oilflow.
INTERCARGO International Association of Dry Cargo Shipowners (Londyn) - W przeciwieństwie do INTERTANKO.
Intermodal transport

Przewozu towarów za pomocą różnych środków transportu, tj. morze / ląd, kolej / morze itp., między nadawcą i odbiorcą. Zwany także transportem multimodalnym.

INTERTANKO International Association of Independent Tanker Owners (Oslo) - Międzynarodowe Stowarzyszenie Niezależnych Właścicieli Tankowców.
IOE International Organization of Employers - Międzynarodowa Organizacja Pracodawców.
IOPC International Oil Pollution Compensation Fund - Międzynarodowy Fundusz Odszkodowań za Zanieczyszczenie olejami.
IOPP International Oil Pollution Prevention Certificate - Międzynarodowe świadectwo zapobiegania zanieczyszczeniom olejami.
ISF 
International Shipping Federation (London) - współpraca stowarzyszeń pracodawców morskich.
ISM International Safety Management Code - Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczeństwem.
ISMA International Ship Managers' Association - Międzynarodowe Stowarzyszenie Menadżerów Statkowych.
ISO International Standards Organization (Londyn)
ISOA 
International Support Vessels Owners' Association (Londyn) - Międzynarodowe stowarzyszenie właścicieli statków pomocniczych.
ITF International Transport Workers' Federation (Londyn) - Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu.
Itinerary Lista portów do których zawija/ał statek.
ITOPF International Tanker Owners Pollution Federation Ltd. (London) - zarządza TOVALOP oraz ściśle współpracuje z CRISTAL.
ITS 
International Tanker Service - planowana współpraca na rynku pomiędzy niezależnymi właścicielami tankowców.
IWA International Wheat Agreement - Międzynarodowe porozumienie ws. pszenicy.

 

REKLAMY GOOGLE
Regulamin  | Polityka prywatności  | Pliki cookies  | Płatności  | Reklamy  | Kontakt
strony internetowe łódź