seaman

dotpay
geotrust

G

G
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | V | X | Y | Z |

Gas Lift

Techniki wmieszania gazu do przepływu paliwa w celu zwiększenia przepływu.

Gas Oil Ratio

Stosunek produkcji gazu w stopach sześciennych, a ropy naftowej mierzonej w baryłkach (barrels).

Gas Re-Injection

Technika wtórnego odzyskiwania na zasadzie powtórnego wtłaczania "wysuszonego" i skondensowanego gazu, co daje możliwość utrzymania ciśnienia w zbiorniku.

Gas tanker

Specjalny statek do transportu skondensowanego (płyn) gazu. Najważniejsze ładunki to:

  • LNG - Liquefied Natural Gas - Skroplonego gazu ziemnego (głównie metan)
  • LPG - Liquefied Petroleum Gas - Gazu ciekłego (propan, butan)
  • Amoniak
  • Etylen

Na pokładzie, gazy ciekłe trzymane są w bardzo efektywnej izolacji (specjalnie skonstruwane zbiorniki), pod wysokim ciśnieniem lub w niskiej temperaturze. Statki LNG muszą być w stanie przewieżć ładunki o niskiej temperaturze, np: -163 ° C.

Gas Well Odwiert z wysokim Gas Oil Ratio, zawartością węglowodorów.
GATS

Umowa w sprawie handlu usługami - część GATT - dotyczy handlu usługami, w tym. wysyłki.

GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Geneva). Umowa w sprawie taryf celnych i handlu (Genewa).
GBS Gravity Base Structure. - Specjalna konstrukcja platformy.
GCBS

General Council of British Shipping - połączenie dawnego BSF - British Shipping Federation - i UK Chamber of Shipping (Izba Żeglugi Wielkiej Brytanii) , ustanowione w 1976 roku.

General cargo Ładunki luzem lub zapakowane, ale nie przewożone luzem.
Geological Survey Szczegółowe badanie struktury i rodzaju osadów dna.
GEOROT Geographical Rotation - sekwencja zawinięć do portów na danej, konkretnej trasie.
GIS German International Shipregister - Niemiecki Rejestr Statków.
GL Germanischer Lloyd - Niemieckie Towarzystwo Klasyfikacyjne.
GMDSS 
Global Maritime Distress and Safety System - Globalny System Powiadamiania w Bezpieczeństwie i Niebezpieczeństwie.
Gooseneck

Zaokrąglone części rurociągu, gdzie błoto z wiertła wpływa do elastycznego węża, którym następnie jest wylewany.

Grain Cap Grain Capacity - Pojemność statku przewożącego zboża.
Gravity Structure

Platforma mocno przytwierdzona do dna morskiego, bez specjalnych mocowań ze względu na duży ciężar właściwy. Kilka takich cięzkich konstrukcji zostało zainstalowanych w głębokiej części Morza Północnego.

Gross Tonnage GT Tonaż brutto - Wbrew nazwie, tonaż brutto nie oznacza masy, lecz objętość (wyznaczaną za pomocą specjalnych wzorów i pomiarów) wszystkich przestrzeni wewnątrz kadłuba i nadbudówek statku, z wyłączeniem zbiorników balastowych. Do 1994 roku pojemność statku podawano w tonach rejestrowych. Tona rejestrowa odpowiadała objętości 100 stóp sześciennych czyli 2,83 m3

REKLAMY GOOGLE
Regulamin  | Polityka prywatności  | Pliki cookies  | Płatności  | Reklamy  | Kontakt
strony internetowe łódź