seaman

dotpay
geotrust

F

F
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | V | X | Y | Z |

FACS Federation of American Controlled Shipping - organizacja dla firm w USA, które mają statki pod flagą FOC, głównie Liberyjską.
FAO UN's Food and Agriculture Organization (Rome) - Organizacja ONZ ds. żywności i rolnictwa (Rzym)
FASA Federation of Asian Shipowners' Associations - Federacja Stowarzyszeń Armatorów w Azji
Feeder Vessel Statek bliskiego zasięgu, używany do odbierania i przewozu towarów lub kontenerów ze statków znajdujących się na pełnym morzu.
FENSO Federation of Norwegian Ships Officers organizations - Federacja organizacji norweskich oficerów  (NMB w języku norweskim)
FEU Forty-foot Equivalent Unit  - czterdziesto-stopowy ekwiwalent (zobacz TEU). Jednostka pomiaru dla kontenerów.
FIATA Federation Internationale des Associations de Transifaires et Assimiles (Zurich) - Międzynarodowe stowarzyszenie firm spedycyjnych.
FIO Free in and Out - czarterujący płaci za wy- i załadowanie.
Fish

- objekt, przeszkoda

Fragment wiertła, uszkodzona rura płuczkowa, lub inny obiekt zjadujący się na dnie wierconego otworu, uniemożliwiający dalszy proces wiercenia.

Fishing Praca mająca na celu usunięcie przeszkody. Patrz Fish.
Fixture Pomyślne zakończenie negocjacji między armatorem i czarterującym, zwykle przy pomocy maklera.
Flag discrimination Ustawodawstwo krajowe, które zastrzega ładunki dla własnych statków.
Flag of convenience (FOC)

Termin używany przez organizacje związkowe w stosunku do bander krajów umożliwiających nieograniczoną rejestrację statków będących własnością podmiotów zagranicznych w celu osiągnięcia niskiego poziomu płac i niskich lub żadnych podatków należnych dla państwa bandery. Niektóre państwa posiadające flagę FOC, posiadają bardzo luźne procedury kontroli, lub w ogóle nie kontrolują statków pod względem aspektów technicznych, standardów i ich zdolności do żeglugi.

Flaring

Spalanie nie-komercyjne (na własny użytek) ropy i gazu na platformie produkcyjnej lub statku.

Flexible Joint

lub Ball-joint

Dolna część konstrukcji wiertła, wykorzystywana podczas wiercenia z pokładu pływającej platformy lub statku. Pozwala na pewne odchylenia kąta wiercenia, w stosunku do pozycji statku lub platformy.

Flo-flo-ship Specjalny statek, który posiada zdolność częściowego zanurzania się w celu podjęcia na pokład (wpłynięcie) ładunku, np: platformy jack-up, która może być wieziona "na grzbiecie" statku flo-flo.
Flush Phase Początkowa faza produkcji.
FMC Federal Maritime Commission -  Amerykański niezależny organ kontroli regulacji usług żeglugi liniowej w USA.
FOB Free on Board - sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie ładunku do portu, płaci również za załadunek.
FOC Patrz Flag of Convenience
FONASABA Federation of National Associations of Shipbrokers and Agents - Federacja Krajowych Stowarzyszeń Shipbrokerów i Agentów.
Force Majeure

Klauzula ograniczająca odpowiedzialność czarterującego, nadawcy lub odbiorcy towaru.

FPSO Floating Production, Storage and Offloading Unit - Statek służacy jako magazyn, ale także zajmujący się przetwarzaniem zmagazynowanego lub wydobytego paliwa. Często do tej roli wykorzystywane są stare zbiornikowce odpowiednio przerobione na stoczni, aby móc podjąć się wydobycia.
FR Finlands Rederifrening - Stowarzyszenie fińskich armatorów.
FRB Fast Rescue Boat - Szybka łódź ratownicza.
Free pratique 

Inspekcja statku i zatwierdzanie przez organy służby zdrowia w danym kraju.

FSO Floating storage and offloading unit - Statek służący jako magazyn a także jako jednostka przeładunkowa dla mniejszych zbiornikowców.
FSU Floating storage unit - Statek służący za magazyn wydobytego/przetworzonego paliwa.
Fund Convention Zobacz Oil spill compensation.

REKLAMY GOOGLE
Regulamin  | Polityka prywatności  | Pliki cookies  | Płatności  | Reklamy  | Kontakt
strony internetowe łódź