seaman

dotpay
geotrust

E

E
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | V | X | Y | Z |

E&P FORUM

The Oil Industry International Exploration and Production Forum - Międzynarodowe forum eksploracji i produkcji w przemyśle naftowym (Londyn). Statoil, Norsk Hydro i Saga Petroleum są pełnoprawnymi norweskimi członkami, zaś OLF jest członkiem stowarzyszonym.

EBRD European Bank for Reconstruction and Development - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
ECE Economic Commission for Europe, Geneva (UN)
ECJ European Court of Justice (EU) - Europejski Trybunał Sprawiedliwości.
ECLA Economic Commission for Latin America, ciało ONZ pod auspicjami ECOSOC.
ECMT European Conference of Ministers of Transport - Europejska Konferencja Ministrów Transportu
ECOSOC

Economical and Social Council of the United Nations, New York

Rada Społeczna i Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork - główny organ ONZ do spraw ekonomicznych. Okręgowe komisje - ECLA, ESCAP, ECA, itp. - odpowiedź na ECOSOC.

ECSA East Coast South America ; European Community Shipowners' Association (Brussels)
ECSC European Coal and Steel Community - Europejska Wspólnota Węgla i Stali
ECU European Currency Units - Europejska jednostka walutowa. Finansowa jednostka używana w rozliczeniach UE.
EEA European Economic Area - Europejski Obszar Gospodarczy
EFTA European Free Trade Association of Non-common Market Countries.
EIB European Investment Bank
ELA 
Euzko Langilleen Alkartsuna - Hiszpańsko-baskijski związek zawodowy.
EMA European Monetary Agreement - Europejska umowa walutowa.
EMAS Eco-Management and Audit Scheme - Plan zarządzania i audytu.
EMIF European Maritime Industries Forum - Europejskie Forum Przemysłu Morskiego
EMU Economic Monetary Union - Unii Gospodarcza i Walutowa.
ESA EFTA Surveillance Authority. - Organizacja nadzoru z ramienia EFTA.
ESC European Shippers' Council (Hague) - Rada Europejska Armatorów (Haga)
ESCAPE Economic and Social Commission for Asia and South Pacific - pod ECOSOC.
EUROS Planned ship register in the EU. - Planowany Rejestr statków Unii Europejskiej.
EXIMBANK Export-Import Bank of the United States to promote American exports. - Amerykański Bank promujący eksport dóbr Amerykańskich.
Exploration Well Dziura wywiercona w celu poszukiwania nowych złóż ropy.

 

REKLAMY GOOGLE
Regulamin  | Polityka prywatności  | Pliki cookies  | Płatności  | Reklamy  | Kontakt
strony internetowe łódź