seaman

dotpay
geotrust

D

D
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | V | X | Y | Z |

DBB Deals, Battens and Boards. Jednostki pomiarowe używane w przewozie drewna.
DBT Double Bottom Tanks - Zbiorniki Dna Podwójnego.
Dead Freight Dodatkowa opłata dla czarterującego lub nadawcy, na rzecz armatora. Nakładana jest w sytuacji jeżeli czarterujący nie załaduje ilości ładunku określonej w umowie.
Deadweight Największy ciężar (ładunek, zapasy, paliwo) jaki statek może unieść. Wyrażany w tonach metrycznych (1,000 kg) lub long tonach (1,016 kg) Jest najważniejszym instrumentem pomiarowym w żegludze komercyjnej. Zwykle maksymalna ładowność statku wynosi od trzech do dziesięciu procent mniej niż nośność ze względu na wagę zapasów, paliwa, itp.
Decompression

Powolne, kontrolowane zmniejszenie ciśnienia wewnątrz komory ciśnieniowej w celu zapobieżeniu wystąpienia choroby dekompresyjnej, występującej w przypadku zbyt szybkim wynurzaniu.

Degassing Proces odgazowywania płuczki wiertniczej celem ponownego jej użycia.
Dehydration Plant/ Water Separation Plant

Instalacja osuszania gazu ziemnego/oddzielania wody od ropy naftowej.

DEL Delivery - tł. Dostawa
DELREDEL Delivery and Redelivery - tł. Dostawa i Redystrybucja.
DEM Demurrage - Stała kwota, za dzień lub za godzinę, uzgodniona do zapłacenia za przetrzymanie statku w czarterze po upływie dozwolonego czasu.
Demurrage

Pieniądze wypłacane przez armatora czarterującego, nadawcy lub odbiorcy, za nieskończenie operaji ładowania / rozładowania w terminie uzgodnionym w umowie charter-party.

Derrick Man Wieżowy - Członek załogi wiertniczej obsługujący windy i wciagarki na żurawiu wiertniczym.
DES Disaster Emergency Services - Usługi w Stanie Wyjątkowym.
Deviated Well Otwór wiertniczy o osi odchylonej od pionu.
DF

Dead Freight - Opłata należna od zarezerwowanego miejsca na statku, ale nie wykorzystywanego przez czarterującego lub spedytora.

Direction finder - Wyszukiwarka kierunku. Urządzenie do wyszukiwania kierunku nadawania sygnału radiowego.

DFD

Demurrage/Free Dispatch - Wyrażenie stwierdzające, że właściciel statku może być uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia za przestój swojego statku w porcie, ale nie otrzymuje żadnego jeżeli operaja ładunkowa skończy sie przed czasem.  Powszechnie stosowane w żegludze bliskiego zasięgu i innych branżach, gdzie prace ładunkowe robione przez port są szybkie, na przykład, statki ro-ro.

DG Directorate General - Termin używany do określenia różnych departamentów Komisji EU.
DHD / D½D Demurrage/Half Dispatch - Ten termin, często widziany podczas negocjacji czarterów, oznacza, że opłata za szybsze prace ładunkowe będzie wynosić połowę opłaty za przestój.
DHPT Department of Highways and Public Transportation - Departament Autostrad i Publicznego transportu.
Diamond Bit Świder diamentowy.
DIP Depth of liquid = Amerykańskie określenie na: gauge
Dip Meter

Przyrząd do pomiaru odchylenia w pionie, na podstawie pomiaru ziemskiego pola magnetycznego. Wykorzystane do ustalenia pozycji osadu i jego struktury, oraz do pomiaru odchylenia otworu wiertniczego.

Directional Drilling Wiercenie kierunkowe.
DIS Dansk Internationalt Skibsregister - Duński Rejestr Statków.
DISP Dispatch - Ustalona kwota, płacona dziennie lub za godzinę armatorowi lub terminalowi przeładunkowemu, za przestój statku.
Dispatch Patrz powyżej.
Disposal Well Otwór wiertniczy wykorzystywany do zatłaczania solanki do złoża ropy lub gazu.
Diving Bell Dzwon nurkowy, wykorzystywany w nurkowaniach głębokowodnych do transportowania nurków z powierzchni morza na zadaną głębokość.
Diving Support Vessel Statek zabezpieczenia prac podwodnych.
DK Deutsche Schiffs-Revision und Klassifikation - Niemieckie Towarzystwo Klasyfikacyjne.
DNME Dynamic Non-Member Economies (odnosi się do krajów nie będących członkami OECD).
DNMF Det norske maskinistforbund - Norweskie Stowarzyszenie Oficerów Mechaników.
DNV Det Norske Veritas (NV) - Norweskie Towarzystwo Klasyfikacyjne.
DNVPS Det Norske Veritas Petroleum Services
DO Olej napędowy.
DOA U.S. Department Of Agriculture - Amerykański Departament Rolnictwa.
DOC Document of Compliance - Dokument zgodności. Dokument wydany zgodnie z Konwencją SOLAS armatorowi, który spełnia wymagania Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniu - Kodeks ISM (Dz. Urz. M.I. z 2005 r. Nr 4, poz. 28);
DOD U.S. Department Of Defense - Amerykański Departament Obrony.
DOE U.S. Department Of Energy - Amerykański Departament Energii.
DOH U.S. Department Of Health - Amerykański Departament Zdrowia.
DOI U.S. Department Of the Interior - Amerykański Departament Spraw Wewnętrznych.
Donald Duck-effect Efekt zniekształcenia głosu spowodowany wdychaniem mieszaniny helu i tlenu używanej w nurkowaniu głębokowodnym.
DOP Dropping Outward Pilot - Często używany w czarterze na czas (time charter), jest to czas w godzinach i minutach w której statek został oddany armatorowi przez czarterującego. Czas najmu wygasa w chwili zejścia pilota ze statku.
DOT U. S. Department Of Transportation - Amerykański Departament Transportu.
DOTC Department Of Transportation Classification
DoTI Department of Trade and Industry, UK
DP Dynamic Positioning - Dynamiczna Stabilizacja Pozycji. Idea utrzywania jednostki pływającej w zadanej pozycji i na zadanym zorientowaniu.
DPO Dynamic Positioning Operator - Operator Systemu Dynamicznej Stabilizacji Pozycji.
DPP Dirty Petroleum Products - odnosi się do surowych olejów i pozostałych paliw, takich jak ciężkie oleje opałowe, znane także jako czarne produkty.
DPS 
Dynamic Positioning System - System umożliwiający między innymi utrzywanie jednostki pływającej w zadanej pozycji i na zadanym zorientowaniu.
DR Danmarks Rederiforening - Stowarzyszenie Duńskich Armatorów.
DRAFT

Zanurzenie – na statku wodnym jest to odległość pionowa mierzona na owrężu pomiędzy letnią wodnicą ładunkową, a górną powierzchnią stępki płaskiej lub punktem zetknięcia się wewnętrznej powierzchni poszycia poszycia ze stępką belkową.

Zanurzenie jednostek pływających z wyznaczoną drzewną wolną burtą mierzy się na burcie do letniej drzewnej linii ładunkowej.

Zanurzenie oznacza się literą T.

Drag Bit Jednokrzydłowy świder skrawający wykorzystywany przy wierceniu otworów w miękkich osadach.
Drift Odległość horyzontalna pomiędzy osią wykonanego otworu wiertniczego, a osią zaprojektowanego otworu wiertniczego.
Drill Pipe Rura płuczkowa, będąca głównym elementem przewodu wiertniczego. Obecnie stosowane długości rur płuczkowych, to 30 i 40 stóp.
Drill Stem Przewód wiertniczy wraz ze świdrem.
Drill Stem Test Proces testowania otaczających osadów za pomocą przewodu wiertniczego oraz świdra.
Drill String Przewód wiertniczy, na który składają się: graniatka, rury płuczkowe, zworniki, obciążniki, amortyzatory i stabilizatory.
Driller Wiertacz.
Drilling Barge Barka wiertnicza bez własnego napędu.
Drilling Fluid, Drilling Mud Płuczka wiertnicza.
Drilling Rig Wiertnia, urządzenie wiertnicze, platforma wiertnicza.
Drilling Supervisor Kierownik wiertni.
Drilling Tender Statek pomocniczy (podczas wiercenia), na jego pokładzie nie znajduje się wiertnia.
Drillship Statek wiertniczy.
Dry cargo Zboże, węgiel, ruda itp.
DSO De samarbeidende organisasjoner - Współpraca pomiędzy DNMF a NS w zakresie mobilnych instalacji offshorowych
DSRK Deutsche Schiffs Revision und Klassifikation - Niemieckie Towarzystwo Klasyfikacyjne.
DSV Statek zabezpieczenia prac podwodnych.
DT Deep Tank - Tank situated between the holds of a ship, primarily used for water ballast but capable of carrying water or fuel.
DW/DWT Dead Weight/Dead Weight Tons
DWAT

Dead Weight All Told:

Łączna nośność statku w dowolnym momencie, lub oszacowana na określone zanurzenie. Uwzględnia ładunek, paliwo, zapasy itp.

WCC

Dead Weight Cargo Capacity ; Dead Weight Carrying Capacity:

Masa ładunku, który statek jest w stanie przenosić po zanurzeniu do odpowiedniej linii ładunkowej, wyrażone w tonach.

Dynamic positioning Utrzymywanie jednostki pływającej między innymi na zadanej pozycji i na zadanym zorientowaniu za pomocą automatycznie sterowanych pędników.

 

REKLAMY GOOGLE
Regulamin  | Polityka prywatności  | Pliki cookies  | Płatności  | Reklamy  | Kontakt
strony internetowe łódź