seaman

dotpay
geotrust

B

B
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | V | X | Y | Z |

B.S.&W. Bottom Sediment and Water - Woda i osady na dnie, z reguły zbiornika ładunkowego.
B/D Barrels per Day - Baryłka na dzień. Miara wydobycia.
B/L

Bills of Lading (Blading) - Po polsku Konosament - podstawowy dokument w którym Armator potwierdza przyjęcie do przewozu towaru i zobowiązuje się do wydania towaru legitymowanemu odbiorcy w miejscu przeznaczenia. Dokumnet określa warunki przewozu, rodzaj, ilość, wymiary oraz stan towaru podlegającego przewozowi.

Jest zbywalnym papierem wartościowym.

Dirty B/L Bill of Lading z adnotacją Kapitana dotyczącą stanu ładunku. Wpis dokonuje się jeżeli są watpliwości co do ilości lub stanu ładunku.
B/N Booking Note - Umowa bukingowa. Dokument stwierdzający przyjęcie towaru przez przewoźnika. Szczegóły zawarte są w Konosamencie (B/L).
BA Buenos Aires - Miasto, stolica Argentyny.
BAC The Bioremediation Action Committee (EPA - podkomisja)
BAF Bunkers Adjustment Factor. Odnosi się do zmiennej części kosztów frachtu morskiego, uzależniona jest od cen paliwa.
Ballast Woda morska nabierana do specjalnych zbiorników balastowych aby zapewnić odpowiedni trym i stateczność statku. Woda balastowa może być pompowana do ładowni, dna podwójnego, zbiorników dziobowego (Forepeak) i rufowego (Afterpeak) oraz do zbiorników balastowych znajdujących się przy ładowniach.
BAP Best Available Protection - tł. "najlepsze możliwe zabezpieczenie".
Bareboat Wypożyczenie statku przez jednego Armatora (Czarterujący) od innego Armatora. Czarterujący ponosi koszty obsługi tego statku, czyli koszt paliwa, zapasów, części itp. oraz pokrywa koszty eksploatacyjne. Statek wypożyczany jest bez załogi. Załogę zapewnia sobie czarterujący.
Bareboat Charter-Party (Demise C/P) Kontrakt na wypożyczenie pustego statku. Wszelkie koszty pokrywa czarterujący.
Barrel Baryłka - termin używany do zmierzenia wydobycia ropy naftowej. Jedna tona to 7.1 baryłki. Każda ma 159 litrów. Stosuje się wiele innych określeń: b, bbl, bar. Często pisane dużymi literami. Sometimes written with capital letters. Barrels per day (Bd lub b/d) - baryłek dziennie, miara pozwalająca określić ratę dziennego wydobycia.
BB Bahia Blanca ; Ballast Bonus - Ryczałtowa kwota wypłacana Armatorowi, zazwyczaj jako nagroda (bonus), za dostarczenie statku na miejsce przeznaczenia co jest waruniem koniecznym do odebrania towaru na czas. Okazjonalnie płacone jako nagroda za przekierowanie statku co stawia go w niekorzystnej sytuacji czasowej. Ballast Bonus może być wypłacony netto (bez prowizji brokerskich) lub brutto.
BBB Before Breaking Bulk - Fracht do zapłacenia, np: pieniądze są w depozycie u Armatora jeszcze przed rozpoczęciem rozładunku.
BCH Code Kod międzynarodowy (IMO) opisujący wymagania konstrukcyjne i sprzętowe statków przewożących w ładowniach chemiczne, niebezpieczne ładunki.
BCM Odległość od (Bow to Center of Cargo Manifolds) dziobu do centrum manifoldów ładunkowych.
BD Bar draft ; Bundle
BDI Both Dates Inclusive - tł. "zawiera oba terminy".
BEI Banque Europenne d'Investissement - The European Investment Bank.
Bell Diving Specjalna konstrukcja w kształcie dzwonu, do przeprowadzania prac nurkowych na dużych głębokościach.
Benchmarking Porównanie kogoś lub czegoś z najlepszym rezultatem jaki można osiągnąć w danym zakresie.
BENDS Both Ends - tł. "Oba końce"
Benelux Belgium, Netherland, Luxembourg
BFI Baltic Freight Index - indeks do obliczania stawek za frachty przy ładunkach masowych.
BGCP Berth Grain Charter Party
BH Bordeaux Hamburg Range - klauzula w liście załadunkowym, towar co każdy port między Bordeaux i Hamburgiem, wliczając oba te porty.
BHP Brake Horse Power
BIAC Business and Industry Advisory Committee - OECD's advisory committee. Opposite to TUAC.
BICC Bureau International des Chambres de Commerce - International information bureau for Chambers of Commerce.
BIFA British International Freight Association
BIFFEX Baltic International Freight Futures Exchange (London) - an exchange for the buying and selling of futures, based on the BFI.
BIFFEX Baltic International Freight Futures Market
BILGE Najniższa, wewnętrzna część kadłuba. Powierzchnia ta zazwyczaj znajduje się pod ładowniami oraz/lub pod maszynownią statkową i wykorzystywana jest jako zbiornik drenażowy do którego spływają woda oraz wszelkie oleje, paliwo i inne wycieki. Następnie zebrane w ten sposób ścieki wypompowuje się w porcie.
Bill of Lading (B/L) Konosament - patrz B/L
BIMCO The Baltic and International Maritime Council (Copenhaga)
BIS Bank for International Settlements (Basel)
BISCO British Iron and Steel Corporation
Bit Drill bit - świder.
BITT Poler - metalowy słupek do obkładania lin cumowniczych.
BLF Bow Loading Facilities - dziobowy manifold ładunkowy stosowany na tankowcach dowozowych.
Block Oznacza miejsce przeznaczone do testowego wiercenia lub wydobycia. Rozmiar bloku może być różny.
Blowout Niekontrolowany wybuch/wyrzut ropy naftowej lub gazu na skutek przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia podczas wydobycia.
Blowout Preventer Zwany także "Christmas Tree" (Choinka), zawór bezpieczeństwa umieszczony na głowicy otworu wiertniczego.
BLT Built - tł. "zbudowany".
BMIN Bureau of Marine Inspection and Navigation
BMLA British Maritime Law Association
BNA British North America - Brytyjskojęzyczna część Ameryki Północnej.
BO Best Offer - tł. "najlepsza oferta".
BOA Basic Ordering Agreement
BOP Zobacz Blowout Preventer.
BOSVA British Offshore Supply Vessels Association
BOTB British Overseas Trade Board (London)
BOW Najbardziej wysunięta do przodu część statku. Znajdują sie tam magazynki do przechowywania sprzętu oraz urządzenia do kotwiczenia i cumowania statku.
Box Termin używany na codzień dotyczący kontenera.
Break-Bulk Cargo Towar przewozony luzem w ładowni, nie w kontenerach.
BRM Bridge Resource Management
BROA British Rigowners' Association
BS (B/S) Bunker surcharge, zobacz BAF.
BSC British Shippers Council
BSI British Standards Institution
BT Berth Terms
BTCS

Butterworth Tank Cleaning System

Mechaniczne urządzenie służące do czyszczenia zbiorników oleju za pomocą wysokociśnieniowego strumienia gorącej wody. Urządzenie zasadniczo składa się z podwójnych przeciwległych dysz, które obracają się powoli w swojej osi poziomej i pionowej myjąc wewnętrzną powierzchnię zbiornika pod wszelkimi możliwymi kątami. Maszyny do mycia zbiorników mogą dostarczyć wodę w różnych przedziałach temperatury i ciśnienia, które to przedziały są uzaleznione od rodzaju przewożonych ładunków  na pokładzie, przyczyny czyszczenia zbiornika (szybkie mycie zbiornika w celu inspekcji lub dokonania naprawy z użyciem urządzeń wytwarzających ciepło, np: spawanie.).

Bulk ship (bulk carrier) Statek z pojedyńczym pokładem, przewożący suche ładunki luzem. Ładowanie odbywa się poprzez duże luki ładunkowe, do ładowni.
Bulkcargo Jednolity suchy ładunek (nie zapakowany), np: węgiel, zboże, ruda itp.
Bulk-oil carrier Statek wielozadaniowy przewożący łądunki suche lub płynne. Większość tego typu statków przewozi także rudy metali stąd nazwa OBO-ore/bulk/oil (ruda/suchy/płynny).
Bumper Sub

Narzędzie, ok. 20 metrowe. Łącznik rur wiertniczych z właściwościami amortyzującymi nurzanie jednostki wiertniczej.

Nazwa ta stosowana jest także do narzędzia umożliwiającego wyciągnięcie z otworu wiertniczego, urwanego przewodu wiertniczego.

Bunkers Paliwo statku. Tankowanie paliwa nazywane jest potocznie bunkrowaniem.
Bury Barge Statek skonstruowany do zakopywania ropociągów i gazociągów na dnie morza.
BV 
Bureau Veritas - Francuskie Towarzystwo Klasyfikacyjne.

 

REKLAMY GOOGLE
Regulamin  | Polityka prywatności  | Pliki cookies  | Płatności  | Reklamy  | Kontakt
strony internetowe łódź