seaman

dotpay
geotrust

Oiler/Motorzysta

Oiler/Motorzysta

Oiler

 

Oiler (czasem zwany motorzystą) nielicencjonowany członek działu maszynowego. Stanowisko jedno z niższych w hierarchii w tym dziale. Oiler jest przełożonym wipera.

 

 

 
INFORMACJE OGÓLNE
Inne nazwy : Oiler, motorzysta
Dział : Dział maszynowy
Odpowiada przed : Chief Mechanik, mechanik wachtowy
Dyplom : Nie
Obowiązki : Wykonywanie napraw, uztrymanie czystości w pomieszczeniach maszynowych, asystowanie przy transferach
Wymagania: Świadectwo motorzysty
SYSTEM WACHTOWY
Wachta:

Dayman*(08:00-12:00, 13:00-17:00)

*Dayman - praca w systemie bezwachtowym. Jak sugeruje nazwa - tylko w dzień.

 

 

Wiadomości ogólne


Zadanie Oilera polega głównie (jak nazwa wskazuje oiler-smarowacz) na przesmarowaniu maszyn i urzadzeń. Jako członek działu maszynowego opiekuje się także wszsytkimi urządzeniami w maszynie. Motorzysta zajmuje się również "hotelowymi" urządzeniami, w szczególności kanalizacjią, oświetleniem, klimatyzacjią i systemami wody słodkiej o technicznej. Może być w szczególnych przypadkach wykorzystany do prac pokładowych, związanych  z ładunkiem lub eksploatacją statku. Dodatkowo, jeżeli posiada uprawnienia spawacza może pełnić funkcję Welder/Fittera.

 

OBOWIĄZKI OILERA


 • uczestniczy przy pracach remontowych i przeglądach,
 • dba o czystość pomieszczeń maszynowych,
 • uczestniczy w transferach paliwa i olejów,
 • przygotowuje, pod nadzorem mechanika, maszynownie do kontroli przez opowiednie urzędy, w portach (np. USA Coast Guard),
 • uczestniczy w innych pracach zleconych przez mechanika wachtowego lub starszego mechanika

 

Uprawnienia Oilera/Motorzysty:

 

Motorzysta to podstawowa (nieoficerska) funkcja w dziale maszynowym na statku handlowym (okręcie). W marynarce handlowej wyróżnia się dwa stanowiska motorzysty:

 • młodszy motorzysta
 • motorzysta wachtowy

Funkcja motorzysty wachtowego jest zaliczana do stanowisk pomocniczych niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.

Osoby zajmujące stanowiska motorzysty i młodszego motorzysty muszą wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami udokumentowanymi świadectwem wydanym przez urząd morski.

 

Kwalifikacje Oilera/Motorzysty:

Do uzyskania świadectwa młodszego motorzysty wymagane jest posiadanie świadectw o przeszkoleniach w zakresie:

 • indywidualnych technik ratunkowych,
 • ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego,
 • elementarnej pomocy medycznej,
 • bezpieczeństwa osobistego i odpowiedzialności społecznej,
 • ukończone 16 lat.

Do uzyskania świadectwa motorzysty wachtowego wymagane jest (opcjonalnie):

 • zaliczenie pierwszego roku studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn albo drugiego roku studiów na kierunku elektrotechnika w wyższej uczelni morskiej oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym,
 • ukończenie pierwszego roku nauki na kierunku mechanicznym w specjalnościach: budowa, eksploatacja, obsługa, remonty maszyn i urządzeń okrętowych lub siłowni okrętowych w ośrodku szkoleniowym (policealne szkoły morskie), kształcącym co najmniej na poziomie operacyjnym, oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym,
 • ukończenie wyższej uczelni technicznej, szkoły policealnej lub średniej zawodowej na kierunku mechanicznym w specjalnościach: budowa, eksploatacja, obsługa, remonty maszyn i urządzeń okrętowych lub siłowni okrętowych albo ukończenie ośrodka szkoleniowego (średnie szkoły zawodowe), kształcącego w zawodzie marynarza, oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym,
 • posiadanie dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego oraz 2-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym,
 • posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego o kierunku mechanicznym w specjalnościach: budowa, eksploatacja, obsługa, remonty maszyn i urządzeń okrętowych lub siłowni okrętowych oraz 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym,
 • posiadanie wykształcenia zawodowego o kierunku mechanicznym lub elektrycznym, 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym oraz złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym,
 • posiadanie 24-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym,
 • posiadanie 24-miesięcznej praktyki pływania w charakterze pracownika przetwórni statku rybackiego przy obsłudze maszyn przetwórczych lub chłodni oraz 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym,
 • posiadanie stopnia podoficera Marynarki Wojennej lub Straży Granicznej i 24-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym oraz złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym,
 • posiadanie stopnia chorążego Marynarki Wojennej lub Straży Granicznej i 18-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym oraz złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym,
 • posiadanie stopnia mechanika żeglugi śródlądowej I klasy oraz złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym.

Przy ubieganiu się o świadectwo motorzysty wachtowego 1/3 część ogólnej wymaganej praktyki pływania, może być zastąpiona praktyką przy budowie, naprawie lub obsłudze maszyn okrętowych w stoczniach, zakładach produkcyjnych lub warsztatach mechanicznych.

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych, pełnienia wacht oraz składu załóg statków morskich o polskiej przynależności (Dz. U. z 2000 r. Nr 105, poz. 1117)


Source: en.wikipedia.com

REKLAMY GOOGLE
Regulamin  | Polityka prywatności  | Pliki cookies  | Płatności  | Reklamy  | Kontakt
strony internetowe łódź